Trainingen

YMCA Zoetermeer organiseert trainingen voor vrijwilligers die met jeugd werken. Zowel voor onze eigen vrijwilligers, maar ook vrijwilligers van sportverenigingen, jeugdverenigingen, scouting of van het welzijnswerk zijn van harte welkom.

Zo bieden we de training Kindermishandeling en vrijwilligers  en de training Van pesten naar plagen. Dit zijn voorbeelden van trainingsonderwerpen. De YMCA beschikt over een uitgebreide lijst van trainingsthema’s. We gaan graag met je in overleg welk thema voor jullie relevant is.

De trainingen vinden plaats in Zoetermeer en proberen wij altijd gratis aan te bieden. Heb jij of heeft jouw vereniging behoefte aan een training dan verzorgen we die graag.

Met deze trainingen wil de YMCA relevante maatschappelijke thema’s aansnijden. Door kennisdeling en uitwisselen van ervaringen komen we verder. Samenwerking en discussies tussen vrijwilligers en verenigingen zijn volgens ons het middel om:

  • stil te staan bij deze thema’s
  • het welzijn van kinderen te verbeteren
  • vrijwilligers comfortabeler te maken in het begeleiden van activiteiten.

Van pesten naar plagen

Op deze avond gaan we in op het verschil tussen plagen en pesten. Hoe het systeem van een pestende groep werkt, maar vooral, hoe je als jeugd- of sportvereniging een gezonde, positieve sfeer binnen je organisatie krijgt, zodat pesten geen kans krijgt. In deze workshop besteden we vooral aandacht aan het perspectief op dit thema van bestuurders en kaderleden.

  • Duur: één avond
  • Doelgroep: vrijwilligers die werken met groepen kinderen

Vrijwilligers herkennen kindermishandeling

Soms heeft een kind veel blauwe plekken of reageert schichtig op een aanraking. Niet altijd weten vrijwilligers wat ze met zulke signalen aan moeten. Tijdens deze praktische instructie leer je welke signalen van belang zijn bij het herkennen van kindermishandeling en welke stappen jij als vrijwilliger wel en niet kan ondernemen.

  • Duur: één avond
  • Doelgroep: vrijwilligers die werken met kinderen