Trainingen

YMCA Zoetermeer organiseert verschillende trainingen voor vrijwilligers die met jeugd werken. Onder andere de training kindermishandeling en vrijwilligers  en van pesten naar plagen. Vrijwilligers van sportverenigingen, jeugdverenigingen, scouting of van het welzijnswerk zijn van harte welkom.

De vrijwilligers van YMCA Zoetermeer verzorgen gedurende het jaar diverse activiteiten voor jeugd en jongeren. Vanuit de YMCA worden er trainingen over relevante maatschappelijke thema’s aangeboden aan alle vrijwilligers, om hen te ondersteunen bij de activiteiten die zij begeleiden.

Door middel van het aanbieden van trainingen wil de YMCA relevante maatschappelijke thema’s aansnijden. Door kennisdeling en uitwisselen van ervaringen komen we verder. Samenwerking en discussies tussen vrijwilligers en verenigingen zijn ons inziens het middel om deze thema’s te lijf te gaan en het welzijn van kinderen te verbeteren en vrijwilligers comfortabeler te maken in het begeleiden van activiteiten.

Om deze reden bieden we diverse trainingen ook extern aan. De trainingen vinden plaats in Zoetermeer en proberen wij altijd gratis aan te bieden. Heb jij of heeft jouw vereniging behoefte aan een training dan verzorgen we die graag. Neem hiervoor contact op met Justin: 06 5333 2627

Vrijwilligers en kindermishandeling:

Soms heeft een kind veel blauwe plekken of reageert schichtig op een aanraking, en niet altijd weten vrijwilligers wat ze met zulke signalen aan moeten. Tijdens deze praktische instructie leer je welke signalen van belang zijn bij het herkennen van kindermishandeling en welke stappen jij als vrijwilliger wel en niet kan ondernemen.

Van pesten naar plagen:

Op deze avond wordt ingegaan op het verschil tussen plagen en pesten. Hoe het systeem van een pestende groep werkt, maar vooral, hoe je als jeugd- of sportvereniging een gezonde, positieve sfeer binnen je organisatie krijgt, zodat pesten geen kans krijgt. In deze workshop wordt vooral aandacht besteed aan het perspectief op dit thema van bestuurders en kaderleden.

Dit zijn enkele voorbeelden van trainingsonderwerpen. De YMCA beschikt over een uitgebreide lijst van trainingsthema’s. We gaan graag met je in overleg welk thema voor jullie relevant is.