Netwerk

Wij hebben contact met verschillende professionele- en vrijwilligersorganisaties met als doel; professionele ondersteuning, kennis delen en een groter netwerk zodat meer kinderen mee kunnen doen aan onze activiteiten.

 YMCA Nederland is opgericht op 23 oktober 1853 en is daarmee de oudste jongerenorganisatie van Nederland. In de regio Haaglanden werkt YMCA Zoetermeer samen in de stichting YMCA Den Haag. Elke aangesloten vereniging zet zich op zijn eigen manier in voor het jeugdwerk in en om Den Haag. Dit kan zijn met muziek, theater, sport of andere activiteiten.

Met het netwerk van de zeven verenigingen in de regio is er elk kwartaal afstemming en er zijn jaarlijks activiteiten voor vrijwilligers, zoals een vrijwilligersweekend met trainingen en een sportdag. De verschillende vrijwilligersgroepen kunnen elkaar zo leren kennen en waardevolle ervaringen van de zomerkampen en clubactiviteiten delen. De landelijke YMCA organiseert tal van activiteiten waaronder diverse zomerkampen voor specifieke doelgroepen.

In de organisatie van de Huttenbouwweek werken we samen met buurtvereniging Seghwaert op Dreef. De Huttenbouwweek krijgt in tweede lijn ondersteuning van diverse overige organisaties uit de stad en de wijk Seghwaert zoals Piezo, de gemeente Zoetermeer, de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord, de Hof van Seghwaert en diverse basisscholen.

We ondersteunen de Stichting Avond4daagse Zoetermeer, samen met KERN Kinderopvang, bij de organisatie van de Avond4daagse.

Jong Perspectief helpt kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar te bouwen aan een  toekomst met Perspectief. Zij doet dit door middel van een maatjesproject. Elk jaar krijgt een aantal kinderen uit het project een uitnodiging voor onze zomeractiviteiten.