Vrijwilligers

Onze ploeg bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers. De vaste kern heeft vele jaren ervaring als deelnemer en leider bij de verschillende activiteiten. De leidingploeg wordt bijna jaarlijks aangevuld met voornamelijk voormalige deelnemers aan het zomerkamp. Binnen de leidingploeg zijn EHBO-ers, BHV-ers, fysiotherapeuten, jeugdwerkers en voor het kamp een ervaren kookstaf vertegenwoordigd. Je kunt de vrijwilligers ontmoeten op de verschillende activiteiten of een afspraak maken via het contactformulier. Iedere vrijwilliger is verplicht volgens onze gedragscode te handelen en dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.