Veelgestelde vragen 2021

Ook wij hebben te maken met de maatregelen vanwege de corona-crisis. We zijn enthousiast bezig met de leukste spellen voor het middagprogramma en doen de nodige aanpassingen om de week veilig te organiseren. We volgen hiervoor het landelijke protocol voor dagactiviteiten.

Mag ik mee doen aan de Huttenbouwweek?

Voor welke leeftijd is de activiteit?
Van 8 t/m 12 jaar.

Mag ik meedoen, als ik Astma, Hooikoorts of een allergie heb?
Ja, met klachten die veroorzaakt worden door Astma, Hooikoorts of een andere allergie kan je gewoon meedoen. Heb je corona gerelateerde klachten, dan mag je helaas niet mee doen.

Mijn zoon of dochter slikt medicijnen. Is dit een probleem?
Nee hoor, dat komt vaker voor. Geef dit wel duidelijk aan op het formulier met medische gegevens, zodat de leiding ervan weet. Als de medicijnen gedurende de dag ingenomen moeten worden dan kunnen deze aan een EHBO-vrijwilliger worden gegeven. Neem je de medicijnen voor of tijdens het ontbijt in, dan kun je dat gewoon thuis doen.

Hoe kan ik mijn zoon of dochter aanmelden?
Vanaf 1 maart 2021 gaat de inschrijving voor de huttenbouw open.

Algemeen

Wanneer wordt dit jaar de huttenbouwweek gehouden?
De huttenbouwweek vindt plaats van maandag 16 tot en met vrijdag 20 augustus, dit is de vijfde week van de zomervakantie.

Wat zijn de kosten?
Kosten zijn €60 per deelnemend kind bij inschrijving vooraf via de website. Houders van de ZoetermeerPas kunnen korting krijgen op de deelnameprijs.

De prijs is inclusief een (gezonde) lunch, drinken en versnaperingen tussendoor en alle spelactiviteiten.

Een hamer en schoenen met stevige zolen (geen sportschoenen of slippers) moeten de kinderen zelf meenemen.

Is het mogelijk dat de huttenbouwweek alsnog niet door gaat?
Ja. Als de nu geldende maatregelen strenger worden kan de activiteit niet doorgaan. Als de huttenbouweek niet door gaat krijgt u het volledige geldbedrag terug gestort.

Waar vindt de huttenbouwweek plaats?
De huttenbouwweek wordt gehouden midden in de wijk Seghwaert.

Hoe is het breng- en haalmoment ingericht?
Tijdens het breng- en haalmoment worden 3 toegangen gemaakt die toegang geven tot het huttenbouwterrein. Bij elke ingang komen 3 groepen deelnemers aan, in verband met corona is per huishouden maximaal één ouder/verzorger welkom die komt brengen.

Moeten ouders ook 1,5m afstand houden?
Het terrein is alleen toegankelijk voor de vrijwilligers en deelnemers van de huttenbouwweek. Ouders/ verzorgers komen niet op het huttenbouwterrein. Overleg tussen ouder/ verzorger en vrijwilliger/ coördinator vindt altijd plaats op een minimale afstand van 1,5 meter.

Hygiëne maatregelen

Wordt er genoeg schoongemaakt?
Er worden extra schoonmaakmomenten opgenomen in het corveerooster en er is voldoende desinfecterende gel OF zeep beschikbaar. Er worden vaste handenwasmomenten ingericht.

Hoe zit het met lunch?
Kinderen wordt gevraagd zelf een bidon of drinkfles, voor water en of limonade gedurende de dag, met hun naam erop mee te nemen. De deelnemers lunchen aan tafels en banken in dezelfde groep en met dezelfde begeleider. Kinderen snijden en smeren hun brood zelf.  Tijdens de lunch maken de kinderen gebruik van servies en bestek die direct na de lunch worden afgewassen.

Wordt het gereedschap schoongemaakt?
Materialen die gebruikt worden door meerdere deelnemers worden met regelmaat ontsmet. Ook materialen die door meerdere vrijwilligers worden gebruikt worden met regelmaat ontsmet. Deelnemers nemen ieder hun eigen hamer mee.

EHBO

Moet de leiding afstand houden bij het verlenen van eerste hulp (EHBO)?
Nee, dat hoeft niet. We volgen de richtlijnen van het Rode Kruis.

Zijn er voldoende medische materialen?
Er is standaard een EHBO-koffer aanwezig met medische materialen. Daarnaast zal er uiteraard voldoende zeep en desinfectiemiddel aanwezig zijn.

Wat als een kind gevallen is?
De leiding houdt rekening met de risico’s van verspreiding van het coronavirus maar óók met het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen.

Wat als ik verkoudheidsklachten krijg of ziek word?
De leiding zal je ouders bellen en je zal worden opgehaald. In de tussentijd moet je op een aparte plek op het terrein wachten. Hier mogen geen andere kinderen komen, om eventuele besmetting te voorkomen. Er is natuurlijk wel iemand van de leiding bij je en die blijft tot je wordt opgehaald.

Moeten alle deelnemers naar huis bij een (mogelijke) besmetting?
Nee, in principe niet, tenzij de GGD anders besluit. Dat kan een GGD doen bij een groot aantal zieken of positief geteste deelnemers.

Wat gebeurt er als een deelnemer tijdens of na de huttenbouwweek besmet blijkt met het Coronavirus?
Als iemand positief wordt getest op COVID-19, zal de GGD verdere stappen ondernemen in het informeren of benaderen van andere deelnemers op van de huttenbouwweek. Dit in het kader van bron- en contactonderzoek. De leiding bewaart hiervoor een aanwezigheidsregister waarop staat wie er op de huttenbouwweek is geweest en met wie de deelnemers tijdens de activiteit contact hebben gehad. De leiding overhandigt dit aanwezigheidsregister aan de GGD op het moment dat hierom gevraagd wordt. De GGD heeft in dat geval de regie, en bepaalt welke stappen er genomen worden.

Kan een deelnemer aaansprakelijk gesteld worden als er iemand ziek wordt, of iemand besmet tijdens de huttenbouwweek?
Een juridische vraag met een juridisch antwoord.
Er moet bij aansprakelijkheid sprake zijn van een onrechtmatige daad en in de wet staat wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad. Bij een besmetting van het coronavirus is vaak niet voldaan aan de punten ‘toerekenbaar’ en ‘causaal verband’. Het is niet terug te herleiden of iemand die ziek wordt tijdens de huttenbouwweek besmet is tijdens de huttenbouwweek of daarvoor (en wist diegene dat hij/zij ziek was?) en wat daarvan dan de oorzaak is. Je kunt daarvoor als organisator of als deelnemer dan ook niet aansprakelijk worden gesteld. We zorgen er wel voor dat we het risico op besmetting zo veel mogelijk beperken en we zorgen dat iemand die ziekteverschijnselen heeft direct naar huis gaat.

Programma

Is het erg als mijn kind niet de hele week mee kan doen?
In principe geeft u uw kind op voor de hele week, van maandag tot en met vrijdag. Maar het kan natuurlijk dat uw kind een dag niet kan, of dat u later thuis komt van vakantie. Laat het in dat geval even weten met een e-mail vooraf, zodat het bij de vrijwilligers bekend is dat uw kind er niet is.

Het is voor een kind uiteraard leuker om de hele week erbij te zijn, zodat ze samen een hut kunnen bouwen, in plaats van halverwege de week te gaan helpen bij een hut die grotendeels al af is.

De afgelopen jaren hebben we gezien dat het hele programma voor sommige kinderen best wel vermoeiend is, dan kan je er voor kiezen om na de lunch opgehaald te worden.

Wat doen we als het slecht weer wordt?
We hopen op goed weer! Als het wat minder weer is, dan doen we nog steeds veel buiten, maar bijvoorbeeld onder een partytent. We zorgen natuurlijk voor een regenprogramma zodat ook deze dagen een feest zijn.

Kunnen we dit jaar ook overnachten?
Helaas, met de nu geldende maatregelen is het niet mogelijk om te overnachten in de hutten. Hopelijk kan dit volgend jaar wel weer!

Kan ik mijn zoon of dochter bezoeken tijdens de huttenbouw?
Nee, met de nu geldende maatregelen is dit niet mogelijk. Het terrein mag alleen betreden worden door vrijwilligers en deelnemers aan de huttenbouwweek.

Groepjes

Mijn zoon of dochter wil voor de eerste keer mee. Zijn er vriendjes of vriendinnetjes van hem/haar die ook meegaan?
Wij kunnen helaas geen lijst met namen vrijgeven (vanwege privacy redenen), maar vraag eens op school of op een sportvereniging of iemand het kent en/of meegaat! Of beter nog: schrijf je samen met iemand in!

Mijn kind heeft zich niet opgegeven samen met een vriendje/vriendinnetje. En hij/zij vindt dit erg spannend.
Uw kind zal niet de enige zijn die zich zonder vriendje/vriendinnetje opgeeft. Wij houden hier met de groepsindeling ook rekening mee. Het is erg leuk om nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te maken tijdens de huttenbouwweek, en dit moedigen wij ook erg aan.

Vindt uw kind het spannend, geef dit dan ook aan bij de vrijwilliger van het groepje. Hij of zij zal hier rekening mee houden.

Overige

Mag mijn kind zijn/haar mobiele telefoon mee?
Aan het begin van de dag worden alle waardevolle spullen en mobiele telefoons verplicht ingeleverd in een bak. Deze bak wordt door de groepsleiding op een veilige plaats opgeborgen. Indien uw kind naar huis wil bellen kan dat in overleg met de groepsleiding. In geval van nood kunt u altijd contact met ons opnemen via het telefoonnummer dat u terug kunt vinden in het informatieboekje. Aan het eind van de dag krijgt iedereen natuurlijk zijn eigen spullen weer terug.

Ik heb nog meer vragen, kan ik daar ook antwoorden op krijgen?
Natuurlijk kan dat! Stuur een mailtje met de vragen naar:
huttenbouw @ ymcazoetermeer.nl