Inschrijven deelnemer

De huttenbouw is een week voor kinderen uit Zoetermeer in de leeftijd 8 tot en met 12 jaar. De hele week bouwen de kinderen in de ochtend aan een eigen hut, na een (gezonde) lunch zijn er in de middag allerlei spelactiviteiten.

De eerste 50 deelnemers die zijn aangemeld, hebben een definitieve plek geven. Momenteel werken wij met een wachtlijst. Op het moment dat uw kind op de wachtlijst is geplaatst zijn er twee mogelijkheden waarop er een plek vrij kan komen voor uw kind:

  • wanneer er kinderen afvallen;
  • wanneer wij voldoende vrijwilligers hebben om te kunnen groeien.

Let op: de huttenbouw week zit voorlopig vol. Aanmeldingen die geplaatst worden komen op de wachtlijst.

Gegevens deelnemer

Naam en adres

Voornaam

Achternaam

JongenMeisje
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

T-shirt maat

Deelnemer meldt zich aan via de Kern KidsClub
JaNee
Wil je gebruik maken van korting met de ZoetermeerPas?
JaNee

Gegevens ouders/verzorgers

Naam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer - bereikbaar tijdens de huttenbouwweek

E-mail

Medische gegevens

Zorgverzekering

Polisnummer

Huisarts

Woonplaats huisarts

Telefoonnummer huisarts

Medische gegevens en/of dieetwensen

Programma

Op dinsdagmiddag kunnen de kinderen kiezen uit vele workshops die worden aangeboden. De tweede keuze die we onderstaand vragen is een reserve mochten we je niet in kunnen delen bij je eerste keuze.

Voor de workshops gaat mijn eerste keus uit naar:

Mijn tweede keus gaat uit naar:

Indien het weer het toelaat mogen de kinderen van donderdag op vrijdag overnachten in de eigen gebouwde hut. Tot op de dag zelf kan door de begeleiding, deelnemer of ouder(s) besloten worden dit wel of niet te doen.
Mag en wil uw kind blijven overnachten?
Ja, deelnemer wil en mag overnachtenNee, deelnemer wil of mag niet overnachtenDit weten we nog niet

Overig

Wil graag in groepje bij

Tijdens de activiteiten worden er foto’s gemaakt. Heeft u er bezwaar tegen dat van uw kind foto’s worden gemaakt en of dat deze gebruikt worden voor promotionele doeleinden als onze eigen website, facebook en berichten van de week naar de pers?

Na afloop van een dag kunt u uw kind komen halen of mag uw kind alleen naar huis?

Wil je komen helpen als vrijwilliger bij de huttenbouwweek?

Wil je de nieuwsbrief van YMCA Zoetermeer ontvangen?

Hoe weet u van de huttenbouwweek?

Overige opmerkingen

YMCA Zoetermeer heeft in mei 2018 een privacy statement vastgesteld. In dit statement legt YMCA Zoetermeer vast dat er zorgvuldig wordt omgegaan met verkregen persoonsgegevens.