Aanmelden vrijwilliger

Om ruim 100 kinderen een geweldige huttenbouwweek te geven zijn veel vrijwilligers nodig, denk aan circa 30 mensen per dag. Met een groot vrijwilligersteam kunnen we een geweldige activiteitenweek verzorgen voor heel veel kinderen.

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden als vrijwilliger. Met nieuwe vrijwilligers houden we een kennismakingsgesprek en we bieden hen een trainingsdag aan. Ook hebben we een aantal dagen waarop we kennis met alle vrijwilligers kunnen maken, dit is vooral heel erg gezellig en er zijn leerzame workshops. De dag voorafgaand aan de huttenbouwweek spreken we met het hele team de week door.

Tijdens de huttenbouwweek ben je vrijwilliger namens de vereniging YMCA Zoetermeer. Iedere vrijwilliger is verplicht volgens onze gedragscode te handelen en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Vul onderstaand formulier in om je op te geven.

Gegevens vrijwilliger

Voornaam

Achternaam

ManVrouw
Adres

Woonplaats

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

T-shirt maat

Mobiel telefoonnummer

E-mail

Wie moeten we waarschuwen in geval van nood?

Telefoonnummer

Motivatie, bijzonderheden en belangrijk medische gegevens en/of dieetwensen

Beschikbaarheid

Vele handjes maken licht werk en allerlei handjes hebben we nodig! Denk aan regelaars, EHBO, begeleiders van groepjes bij de spelactiviteiten en huttenbouw, het klaar zetten van de lunch, het opbouwen in het weekend en het afbreken op de laatste dag. Van iedere vrijwilliger vragen we om minimaal 2 dagen beschikbaar te zijn. Het feest de hele week meemaken is natuurlijk het allermooiste!

Wanneer kunnen we op je rekenen?
Opbouw, 15 en 16 augustusHuttenbouwweek, 17 t/m 21 augustusAfbouw, 21 augustusGeheel, 15 t/m 21 augustus
Indien je niet de hele week kan, geef hieronder aan wanneer je wel kan (minimaal 2 dagen)

Waar kunnen we je indelen om te helpen?
Groep deelnemers begeleiden (8-10jaar) bij huttenbouw en spelactiviteitenGroep deelnemers begeleiden (10-12jaar) bij huttenbouw en spelactiviteitenEHBO regelenAlgemene timmerhulp op het veldBoodschappenHelpen bij drinken, lunch en versnaperingenOpbouw terrein voorafAfbouw terrein naderhandWaar ik het hardst nodig ben

YMCA Zoetermeer heeft in mei 2018 een privacy statement vastgesteld. In dit statement legt YMCA Zoetermeer vast dat er zorgvuldig wordt omgegaan met verkregen persoonsgegevens.