[2023] Aanmelden vrijwilliger

Om ruim 100 kinderen een geweldige huttenbouwweek te geven zijn veel vrijwilligers nodig, denk aan circa 30 mensen per dag. Met een groot vrijwilligersteam kunnen we een geweldige activiteitenweek verzorgen voor heel veel kinderen.

Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden als vrijwilliger. Met nieuwe vrijwilligers houden we een kennismakingsgesprek en we bieden hen een trainingsdag aan. Ook hebben we een avond waarop we kennis met alle vrijwilligers kunnen maken, dit is heel erg gezellig en er zijn leerzame workshops. De middag voorafgaand aan de huttenbouwweek spreken we met het hele team de week door.

Tijdens de huttenbouwweek ben je vrijwilliger namens de vereniging YMCA Zoetermeer. Iedere vrijwilliger is verplicht volgens onze gedragscode te handelen en er wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

YMCA Zoetermeer heeft in mei 2018 een privacy statement vastgesteld. In dit statement legt YMCA Zoetermeer vast dat er zorgvuldig wordt omgegaan met verkregen persoonsgegevens.